Sunday, 11 June 2017


Malaysia telah lama melaksanakan Feed- In- Tariff (FIT) sebagai satu cara untuk mengalakkan penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui sama ada daripada sumber-sumber seperti solar, hidro, biogas/ tapak pelupusan atau biomas/ sisa pepejal. Feed- In- Tariff (FIT) dibayar setiap kilowatt per jam bagi setiap tenaga elektrik yang dijana oleh sumber yang boleh diperbaharui. Setakat ini, FIT merupakan mekanisme yang paling berjaya untuk merangsang pembangunan pesat tenaga yang boleh diperbaharui.Sejak tahun 1991, Jerman, Sepanyol, Denmark dan lebih 40 negara lain telah mempelopori dasar-dasar dan undang-undang yang dikenali sebagai FIT ini di mana telah terbukti dalam usaha untuk menggalakkan pertumbuhan yang terpantas, termurah dan paling luas bagi tenaga yang boleh diperbaharui. FIT yang dikenali untuk pengeluar tenaga yang boleh diperbaharui atau untuk meningkatkan pengeluaran tenaga yang boleh diperbaharui, kedua- kedua individu dan perniagaan akan menikmati manfaat daripadanya.


FIT bermaksud peluang untuk menambahkan pendapatan. Industi RE menganggarkan penjanaan sekurang- kurangnya RM70bil untuk sektor swasta dan ini akan diterjemahkan kepada cukai pendapatan sebanyak sekurang- kurangnya RM1.76 bil untuk kerajaan pada tahun 2020. Bagi syarikat- syarikat utiliti,TNB seperti di Malaysia, ini mempunyai portfolio yang lebih rendah untuk kos penjanaan elektrik dengan menggunakan sumber tenaga bebas untuk jangka masa panjang. 

Tenaga yang boleh diperbaharui hari ini kurang daripada 1% daripada penjanaan kuasa di Malaysia. Arang batu sebanyak 40% manakala gas adalah sebanyak 55%. Ini menjadi sumber aspirasi kerajaan Malaysia untuk mempunyai tenaga yang boleh diperbaharui sekurang- kurangnya 5.5% daripada tenaga keseluruhan menjelang tahun 2011 dan 11% pada tahun 2020. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui akan mengurangkan kerosakan alam sekitar daripada aktiviti cari gali dan perlombongan bahan api fosil seperti minyak, arang batu dan gas asli.

Pelaksaan FIT dijangka akan mewujudkan rangsangan ketara dalam ekonomi domestik, menyokong kemampanan alam sekitar dan menggalakkan kesesuaian dalam mencapai 'grid parity' untuk kerajaan. Pungutan cukai sebanyak 1% akan dikenakan ke atas pelanggan- pelanggan TNB yang menggunakan 300 kwh atau RM77 sebulan bagi tujuan pembiayaan FIT.


No comments:

Post a Comment

PEMIMPIN DUNIA PERLU KOMITED UNTUK JAYAKAN SUMBER TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI Sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria...