Sunday, 11 June 2017

Prestasi Tenaga Peralatan Elektrik

Prestasi tenaga sesuatu peralatan elektrik boleh ditentukan daripada plat nama. Sebagai contoh penyaman udara mempunyai Pemeringkatan Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency Rating-EER). EER adalah kecekapan penukaran tenaga bagi sesuatu peralatan elektrik; semakin besar nilai EER semakin cekap peralatan tersebut. Nilai EER bagi sebuah penyaman udara menandakan nisbah keupayaan penyejukan terhadap sumber kuasa. Apabila anda ingin membeli peralatan elektrik, saiz yang bersesuaian adalah penting. Semakin besar saiz peralatan tersebut semakin banyak tenaga yang digunakannya.

Contoh
  
Apabila hendak membeli sebuah penyaman udara sebaiknya nisbah kecekapan tenaganya iaitu EER dikenalpasti terlebih dahulu. EER bagi penyaman udara berkuasa kuda 1 hp adalah bernilai 8. Jumlah tenaga elektrik yang dihasilkan penyaman udara biasanya dinyatakan dalam sebutan BTU (British Thermal Unit) /jam. Lebih tinggi BTU, maka semakin cekap kadar penggunaan tenaganya.


No comments:

Post a Comment

PEMIMPIN DUNIA PERLU KOMITED UNTUK JAYAKAN SUMBER TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI Sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria...